szukaj >

bip_logo_pl
odstep
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Dostęp do informacji publicznych

 

Informacja publiczna nie zamieszczona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej PIP, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112.1198)

 

Tryb występowania o udostępnienie informacji publicznej

Osoby chcące uzyskać informację z zakresu działania PIP, proszone są o wypełnienie:
wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w formacie *.rtf (dowolny edytor tekstu)

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w formacie *.pdf (aktywny formularz AcrobatReader)


Wypełniony wniosek należy przesłać:

listownie na adres:


Kancelaria
Główny Inspektorat Pracy
ul. Barska 28/30
02-315 Warszawa

 

Wnioski o udostępnienie dokumentacji pokontrolnej
należy kierować do właściwego miejscowego
okręgowego inspektoratu pracy

Wyłącznie w sprawach BIP PIP >>> bip@gip.pip.gov.pl Skargi, wnioski, pytania do PIP >>> kancelaria@gip.pip.gov.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Kowalczyk
Data modyfikacji: 2014/03/12 13:56:11
Redaktor: Tadeusz Szmagaj