Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

fo_logo_ospip.jpgOśrodek Szkolenia PIP im. prof. Jana Rosnera we Wrocławiu jest placówką szkoleniową powołaną przede wszystkim do prowadzenia działalności w zakresie przygotowania i doskonalenia kadr Państwowej Inspekcji Pracy.

Ponadto celem statutowym Ośrodka, wynikającym między innymi z zadań prewencyjnych Urzędu, jest upowszechnianie wiedzy w dziedzinie ochrony pracy. W tym zakresie działalność OS PIP realizowana jest poprzez opracowywanie programów i prowadzenie szkoleń przeznaczonych dla pracowników służby bhp, pracodawców i pracobiorców; organizację i współorganizację seminariów tematycznych, działalność wydawniczą popularyzującą wiedzę z zakresu prawa pracy i innych zagadnień związanych z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia.

Wysoką jakość realizacji zadań statutowych Ośrodek osiąga dzięki dobranej i wyspecjalizowanej kadrze wykładowców, stosowaniu nowoczesnych metod i środków dydaktycznych, nowoczesnej, stale modernizowanej bazie szkoleniowej, a przede wszystkim rzetelnemu, dostosowanemu do zmian w otoczeniu prawnym, konstruowaniu programów szkoleniowych. OS PIP prowadzi też międzynarodową współpracę i wymianę z instytutami szkoleniowymi zajmującymi się problematyką ochrony pracy.

Poważnym atutem działalności OS PIP jest również jego baza noclegowa i gastronomiczna zlokalizowana w zabytkowym ale funkcjonalnie i nowocześnie wyposażonym hotelu.

Poza podstawową działalnością statutową, Ośrodek przyjmuje zlecenia na wynajem bazy i organizację krajowych i międzynarodowych konferencji, sympozjów, szkoleń i seminariów, współpracując w tym zakresie z uczelniami, instytutami naukowymi, organizacjami społecznymi i innymi partnerami rynkowymi.

Dodatkowe informacje na stronie www OS PIP we Wrocławiu: http://www.ospip.pl/

ul. Kopernika 5, 51-622 Wrocław, tel. (0-71) 37 10 409, fax. (0-71) 37 10 402

fo_szkola_06.jpg


Osoba odpowiedzialna za treść: Dyrektor OS PIP
Data modyfikacji: 2014/08/12 13:07:40
Redaktor: Szymon Kaczor