szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Adresy i telefony Państwowej Inspekcji Pracy

KOMUNIKAT

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2014 r. zmianie uległ adres dotychczasowej siedziby Głównego Inspektoratu Pracy.

Poniżej dane teleadresowe nowej siedziby:

Główny Inspektorat Pracy
ul. Barska 28/30
02-315 Warszawa

Kancelaria tel. 22 391 82 15

Jednocześnie w sprawach bieżących aktualny pozostaje adres poczty elektronicznej w Głównym Inspektoracie Pracy – kancelaria@gip.pip.gov.pl


Główny Inspektorat Pracy
02-315 Warszawa, ul. Barska 28/30


Okręgowe Inspektoraty Pracy

15-483 Białystok ul. Fabryczna 2
tel.: (85) 678 57 00, fax: (85) 742 27 73

85-012 Bydgoszcz, Plac Piastowski 4a
tel.: (52) 320 24 00, fax: (52) 321 42 40

80-819 Gdańsk, ul. Okopowa 7
tel.: (58) 520 18 22-23, fax: (58) 520 18 24

40-017 Katowice, ul. Graniczna 29
tel.: (32) 60 41 208, (32) 60 41 215; fax: (32) 60 41 251

25-314 Kielce, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4
tel.: (41) 343 82 76; (41) 344 43 65; fax: (41) 340 32 01

31-011 Kraków, Plac Szczepański 5
tel.: (12) 422 90 82, (12) 424 04 50; fax: (12) 421 50 11

20-011 Lublin, Al. Piłsudskiego 13
tel.: (81) 532 42 01, (81) 532 59 18; fax: (81) 532 59 18

90-441 Łódź, Al. Kościuszki 123
tel.: (42) 636 23 13; fax: (42) 636 85 13

10-512 Olsztyn, ul. Kopernika 29
tel.: (89) 527 42 75; fax: (89) 533 96 48

45-231 Opole, ul. Oleska 121 C,
tel.: (77) 470 09 00, fax: (77) 457 42 07

61-807 Poznań, ul. Św. Marcin 46/50
tel.: (61) 859 90 00, (61) 859 90 01; fax: (61) 859 90 15

35-234 Rzeszów, ul. Gen. St. Maczka 4
tel.: (17) 717 20 00, (17) 717 20 10 ; fax: (17) 717 20 20

71-663 Szczecin, ul. Pszczelna 7
tel.: (91) 431 19 29, (91) 431 19 31; fax: (91) 431 19 32

00-973 Warszawa, ul. Lindleya 16
tel.: (22) 628 96 29, (22) 621 92 72; fax: (22) 425 11 91

51-621 Wrocław, ul. Zielonego Dębu 22
tel.: (71) 371 04 30, (71) 371 04 68; fax: (71) 371 04 70

65-722 Zielona Góra, ul. Dekoracyjna 8
tel.: (68) 451 39 00, (68) fax: (68) 451 39 11

Wyłącznie w sprawach BIP PIP >>> bip@gip.pip.gov.pl Skargi, wnioski, pytania do PIP >>> kancelaria@gip.pip.gov.pl
Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Kowalczyk
Data modyfikacji: 2014/03/04 08:48:17
Redaktor: Tadeusz Szmagaj